POLITYKA PRYWATNOŚCI.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej 16na9.tv jest 16na9 Studio filmowe Franciszek Lubicz-Łapiński (ul.Zielona 9 , 11-500 Giżycko, Polska) NIP: 9512244862 ; REGON: 387617634.1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o :

* danych osobowych, to należy przez to rozumieć informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

* Polityce, to należy rozumieć przez to niniejszy dokument, który wypełnia obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO.

* RODO, to należy rozumieć przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

* Użytkownik to należy przez to rozumieć każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową prowadzoną przez Administratora.II. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

KORZYSTANIE ZE STRONY

Dane osobowe wszystkich osób odwiedzających stronę, w tym dane gromadzone w logach systemów, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii, są przetwarzane przez Administratora:


w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych na stronie internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i zarządzania systemem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa systemów.

w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu działań promocyjnych.

NEWSLETTERA

administrator przesyła newsletter Użytkownikom, którzy w tym celu podały swój adres e-mail. Dane osobowe są przetwarzane:

w celu wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu działań promocyjno-informacyjnych.

w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.


MARKETING BEZPOŚREDNI

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. Dane osobowe są przetwarzane:

w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu działań promocyjnych.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profil Administratora w mediach społecznościowych.

Dane te są przetwarzane:w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.


WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Na stronie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych. Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w wybranym portalu społecznościowym. W zakresie korzystania z wtyczek mediów społecznościowych pomiędzy Administratorem a administratorem serwisu społecznościowego zachodzi relacja współadministrowania.

III. COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis.

Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej. Administrator wykorzystuje pliki cookies do celów:

Niezbędnych z punktu widzenia działania strony internetowej. Takie pliki cookies nie mogą zostać usunięte.

Funkcjonalnych, które pomagają zapamiętać hasło lub preferencje językowe. Te pliki mogą zostać usunięte, jednak nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności strony.

Analitycznych, które pomagają Administratorowi w dokonywaniu statystyki ruchu na stronie internetowej i poprawie funkcjonalności działających na stronie.

Marketingowych, które pomagają Administratorowi w doborze reklamy dopasowanej do zainteresowań Użytkownika.Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GBIV.


OKRES PRZETWARZANIA


Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.V.

UPRAWNIENIA UZYTKOWANIA


Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;

prawo uzyskania kopii danych;

prawo do sprostowania;

prawo do usunięcia danych;

prawo do ograniczenia przetwarzania;

prawo do przenoszenia danych;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;

prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;

prawo wycofania zgody;

prawo do skargi do organu nadzorczego.


VI. ODBIORCY

Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe.

VII. TRANSFER POZA EOG

Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Administrator informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@16na9.tv lub adres korespondencyjny Żegiestowska 18C, 02-924 Warszawa, Polska.Polityka prywatności w aktualnym brzmieniu obowiązuje od 22.03.2022.
Odwiedź nas:

@copyright 16na9 film studio 2022

Zapisz się do naszego newslettera!